fbpx
 • Workshop

Workshops

We offer 3 levels of education, preference to the national education system:

The Critical Reading workshop introduces the concept and initial elements in becoming a critical reader. The ability to read critically is an essential skill at university which is defined as the utilization of the text for the purpose of careful analysis and critique. It is vital that students develop the ability to evaluate both evidence and reasoning in an academic text as well as see relationships, both explicit and implicit, between and among multiple passages. In the end, they will have the capability to assess underlying assumptions, raise meaningful questions, compare ideas, and draw conclusions.

The materials are specifically designed and tested by a team of experienced professors from Western universities who integrate the latest knwledge and teaching techniques with university-level content. This creates opportunities for students to experiment and grow in an actual university environment.

-Experience the actual learning environment in university when studying abroad.

-Learn the steps involved in becoming an active reader.

-Gain knowledge of university subjects.

-Effective exercises from actual university material.

-Apply critical reading strategies to understand and interpret academic texts in depth.

-Practice and apply necessary soft skills such as teamwork, presentation, debating, and more.

The Critical Thinking workshop dissects the components of arguments and helps students to interpret them based on their own perspective. Students are introduced to the process of logical reasoning to evaluate the quality of reasoning behind arguments, interpretations, and beliefs. In addition, students are given the opportunity to practice fundamental intellectual skills for approaching problems and evaluating evidence in order to develop solutions and reach informed conclusions.

Critical thinking workshops emphasize the conscious development of a few key skills by active learning rather than the passive accumulation of knowledge by memorization. Students are assisted in developing these skills through state-of-the-art learning methods specifically developed by our distinguished professors from Western universities.

-Discover the process of logical reasoning to interpret arguments.

-Evaluate the quality of reasoning behind arguments and interpretations.

-Create well-reasoned arguments.

-Assess the mode of inquiry used to gather and generate information.

-Interpret evidence and findings, particularly alternative positions different from one’s own.

-Formulate essential questions for further exploration of issues.

-Recognize one’s biases by examining an issue through multiple perspectives.

-Listening to the arguments of others without prejudging these arguments in advance.

As a student, it is important to communicate complex ideas to diverse audiences and concisely summarize research questions and findings. Getting the message across clearly and coherently is a critical skill to be successful in academic life at university. Whether giving a presentation before a board of assessors, introducing a new idea to the class, or conversing with professors to understand a concept requires effective communication skills.

During this interactive session, students will learn practical techniques and tips to speak simply about the complexities of their research findings and ask relevant questions. Further, students are given the opportunity in a fun and energetic setting to practice using their bodies and voices to communicate in compelling ways as well as build connections with other students.

– Identify the key elements and principles of communication.

-Learn practical techniques and tips for effective communication.

-Demonstrate understanding of the communication process.

-Describe their own communication strengths and growth areas.

-Demonstrate the ability to prepare and present a short oral presentation.

-Understand communication barriers that frequently arise.

Course highlights

-Group discussions

-Critical learning methodology

-Actual university environment

-Building practical communication skills

-Teaching by distinguished professors

Mô tả chương trình:

 • Học viên được tiếp cận các vấn đề thường gặp ở độ tuổi của các em trong việc học tập và trong cuộc sống, từ đó học cách tiếp thu thông tin, phân tích và đánh giá các phương án và rủi ro. Học viên sẽ học thông qua các tình huống thực tế và được yêu cầu phân tích, so sánh các phương án khác nhau để đưa ra quyết định dựa trên vốn sống của bản thân và quan sát xã hội xung quanh.
 • Học viên sẽ được khơi nguồn cảm hứng thông qua các hoạt động tương tác đa dạng trong lớp để thu hút sự chú ý của các em từ ban đầu. Đây cũng là bước khởi đầu cho các em học sinh THCS phát triển các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng tư duy biện luận cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong độ tuổi của các em.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mô tả chương trình:

 • Học viên được nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua hoạt động phân tích các tình huống (case study) phức tạp hơn.
 • Chương trình học ở cấp độ này đòi hỏi học viên phải tư duy, nhận định, phân tích, lý luận ở mức độ sắc sảo hơn, không chỉ đơn thuần trả lời các câu hỏi đơn giản mà còn phải trình bày các lý luận một cách rõ ràng và mạch lạc để bảo vệ quan điểm của mình.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội nâng cao về các chủ đề phổ biến ở cấp độ khó hơn.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và kỹ năng thuyết phục.

 

Mô tả chương trình:

 • Đây là chương trình rèn luyện kỹ năng tư duy ở cấp độ cao nhất dành cho độ tuổi THCS. Chương trình đòi hỏi học viên tư duy lý luận vấn đề một cách sâu sắc trên nhiều phương diện, phân tích và nhận định vấn đề chi tiết, khả năng thuyết trình và tranh luận phải rõ ràng, mạch lạc và có tính thuyết phục cao.
 • Ngoài ra, thông qua các hoạt động học tập, học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tranh luận, thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình. Đồng thời, các kiến thức luật cơ bản về các chủ đề có liên quan sẽ được bổ sung để học viên nâng cao hiểu biết các vấn đề về xã hội và bảo vệ quyền lợi của cá nhân.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật căn bản về các chủ đề trong chương trình và các kiến thức xã hội mở rộng.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy biện luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận.

 

Mô tả chương trình:

 • Học viên được rèn luyện để nâng cao kỹ năng tìm kiếm hiệu quả thông tin phục vụ cho việc học đồng thời đọc, phân tích và đánh giá một cách có hiệu quả khi các em được cung cấp nhiều thông tin.
 • Thông qua việc phân tích các tình huống phổ biến trong cuộc sống, các em có thể tiếp cận và nêu rõ vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ đó các em có khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất có thể để giải quyết vấn đề.
 • Các hoạt động đa dạng và tương tác trong lớp sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy các em phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của mình.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong độ tuổi của các em.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mô tả chương trình:

 • Khóa học này sẽ nâng kỹ năng tư duy của học viên lên một trình độ cao hơn khi các em được hướng dẫn cách phản ánh một ý tưởng hoặc một vấn đề, áp dụng lý luận, tạo kết nối hợp lý giữa các ý tưởng và đưa ra lý luận hợp lý.
 • Đây là một bước đệm cho các em trở thành một người tư duy biện luận – người luôn đặt câu hỏi nghiêm túc về các ý tưởng và các giả định thay vì chấp nhận ngay lập tức. Các em học cách xây dựng lập luận và lý lẽ và nhận biết các những mâu thuẫn và thiếu sót trong lý lẽ để có thể đưa ra được quyết định tốt nhất có thể.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội nâng cao về các chủ đề phổ biến ở cấp độ khó hơn.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và kỹ năng thuyết phục.

 

Mô tả chương trình:

 • Đây là chương trình rèn luyện kỹ năng tư duy ở cấp độ cao nhất dành cho độ tuổi THPT. Chương trình đòi hỏi học viên tư duy lý luận vấn đề một cách sâu sắc trên nhiều phương diện, phân tích và nhận định vấn đề chi tiết, khả năng thuyết trình và tranh luận phải rõ ràng, mạch lạc và có tính thuyết phục cao.
 • Ngoài ra, thông qua các hoạt động học tập, học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tranh luận, thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình. Đồng thời, các kiến thức luật cơ bản về các chủ đề có liên quan sẽ được bổ sung để học viên nâng cao hiểu biết các vấn đề về xã hội và bảo vệ quyền lợi của cá nhân.
 • Học sinh được khuyến khích xây dựng bằng chứng cho một lập luận theo các bước hợp lý và dựa trên lập luận đúng đắn, đồng thời đánh giá khách quan các vấn đề để hình thành một phán đoán đã được cân nhắc đúng đắn.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật căn bản về các chủ đề trong chương trình và các kiến thức xã hội mở rộng.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy biện luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận.

 

Mô tả chương trình:

 • Khác biệt với các chương trình học thuật khác, học viên học thông qua cách phân tích tình huống nhằm nâng cao khả năng tư duy, đồng thời rèn luyện những kỹ năng khác như tranh luận, hùng biện, đàm phán.
 • Nội dung chương trình được xây dựng trên nền tảng kiến thức pháp luật thực tế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về luật và cách tư duy giải quyết vấn đề thông qua các tình huống thực tế trong cuộc sống, bao quát tất cả các thể loại luật như hình sự, dân sự, thương mại, gia đình, v.v.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức luật cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong cuộc sống.
 2. Các kỹ năng mềm: tư duy pháp lý cơ bản, tranh luận qua các hoạt động thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mô tả chương trình:

 • Chương trình giúp học viên phát triển kiến thức và kỹ năng tư duy ở cấp độ cao hơn thông qua phân tích các case study phức tạp hơn.
 • Chương trình có vận dụng kiến thức luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật lao động và đền bù dân sự.
 • Học viên có kiến thức nâng cao về các khía cạnh của ngành luật ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh và vận hành của một doanh nghiệp. Từ đó, học viên biết cách vận dụng các quy tắc pháp lý để xác định kết quả khi luật pháp được áp dụng dựa trên các dữ liệu thực tế của một tình huống cụ thể.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật nâng cao về doanh nghiệp, thương mại, lao động và đền bù dân sự.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tìm kiếm và sàng lọc thông tin, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng phân tích các điều luật, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục.

 

Mô tả chương trình:

 • Chương trình tập trung phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết tranh chấp, kỹ năng đàm phán – đây là những kỹ năng cao cấp nhất của một luật sư – bằng cách phân tích và xử lý các tình huống luật phức tạp gần giống với các tình huống thực tế trong công việc và trong cuộc sống.
 • Chương trình được thiết kế như một bệ phóng nhằm chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho các sinh viên chuẩn bị đi làm.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật chuyên sâu về tố tụng hình sự, dân sự trong lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, lao động.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết tranh chấp thực tế, kỹ năng tranh luận và đàm phán với đối tác, khách hàng.

 

Critical leaning methodologies -Academic success

Justice Magic is proud to offer advanced critical learning workshops and courses for undergraduate students studying abroad. Our classes are designed to provide essential academic, critical thinking and soft skills to prepare students for future success at university and beyond.

Five Core Values

Academic excellence courses

Justice Magic provides an educational environment that develops intellectual and personal growth through simulating the actual academic environment in overseas universities. In collaboration with a number of distinguished university professors, we strongly believe that each student will demonstrate critical thinking skills and progress to their fullest potential.

Holistic development

with the mission of assisting our students to discover and break through their limitations, we equip our students with academic skills, a creative mindset, entrepreneurship as well as leadership skills to meet any challenge. These values help ensure our students are well prepared for their overseas learning journey and career success in the future.

Impactful

aspiring students bring their inspiration and talents to society. We provide a broad range of opportunities for students to exercise their skills to make a positive contribution to Vietnam and the world.

Flexibility

We focus on our students’ ability to be adaptable, to provide and shift their approach to meet diverse challenges in an evolving academic environment.

Inclusion

the ability to adjust and keep an open mind in a multicultural environment. Our goal is to assist students to access and gain equal opportunities in education and beyond. Developing confidence, strong communication abilities and improved social skills are key to achieving this goal.

Certificate (2)

Justice Magic- Critical leaning methodologies- Academic success

Justice Magic is proud to offer advanced critical learning workshops and courses for undergraduate students studying abroad. Our classes are designed to provide essential academic, critical thinking and soft skills to prepare students for future success at university and beyond.