• Blogs

Dựa vào các nghiên cứu về các phương pháp giảng dạy và học tập tiên tiến trên thế giới và giáo trình mang tính ứng dụng cao được phát triển bởi đội ngũ luật sư cấp cao, khóa học tư duy pháp lý ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam đã được ra mắt đặt nền tảng cho học sinh tiếp thu kiến thức cơ bản và kỹ năng của một công dân toàn cầu - một công dân với sự hiểu biết kiến thức pháp lý và biết ứng dụng sự hiểu biết đó vào học tập, công việc và cuộc sống.

Một số hoạt động nổi bật tại Justice Magic

1. Chương trình trao tặng học bổng Justice Magic vào ngày 17/03/2021 với kết quả như sau:

Học bổng 100% được trao cho bạn Ông Thiên Ngân - Sinh viên Đại học Luật.

Học bổng 70% được trao cho bạn Trần Ngọc Hoàng Quân - Sinh viên Đại học Luật.

Học bổng 50% được trao cho bạn Ngô Phương Uyên - Sinh viên Đại học Nông Lâm.

Học bổng 20% được trao cho bạn Nguyễn Hồng Ngọc - Học sinh trường THPT Trưng Vương.

2. Chương trình trao tặng học bổng Justice Magic vào ngày 31/03/2021 với kết quả như sau:

Học bổng 70% được trao cho bạn Nguyễn Thiết Lam - Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn / Trần Thùy Dương - Sinh viên Đại học Fullbright Vietnam / Lê Nguyễn Ngọc Yến - Sinh viên Đại học RMIT.

Học bổng 50% được trao cho bạn Mai Thị Thanh Thảo - Sinh viên Đại học Western Sydney Vietnam.

3. Workshop về chủ đề “Làm sao để sử dụng hình ảnh trên mạng hợp pháp” dành cho các bạn học sinh THPT và sinh viên ĐH vào ngày 25/04/2021.

4. Cuộc thi “Ethical Thinkers” lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 21/06/2021 đến ngày 29/06/2021 dành riêng cho các bạn học sinh THPT để các bạn có cơ hội trau dồi, phát triển về kỹ năng tư duy tranh luận biện luận. Bạn Trương Ngọc Minh Huy đã là người chiến thắng.

Please add some content in your page.

Videos