• Contact

 

Liên hệ


Justice Magic rất vinh dự khi giúp học viên chủ động tìm hiểu về niềm đam mê nghề nghiệp của bản thân đối với ngành luật bằng cách cung cấp nhiều hỗ trợ và tài liệu (tài liệu luật, hướng dẫn nghề nghiệp, tư vấn khả năng làm việc, kết nối với các chuyên gia luật và luật sư, kinh nghiệm làm việc thực tế, v.v.) để định hình con đường sự nghiệp tương lai của các em đi đúng hướng. Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ thêm.

Justice Magic

Le & Tran Building, No. 9 Area 284, Nguyễn Trọng Tuyển Street, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Info@justicemagic.com

(028) 38 421 242