• Courses

Justice Magic cung cấp các khóa học tư duy biện luận cao cấp nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng tư duy thông qua các tình huống luật thực tế trong cuộc sống. Thế giới hiện đại thay đổi nhanh chóng đòi hỏi con người phải luôn thích nghi và có đầu óc nhạy bén để phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin để có thể đưa ra những kết luận tốt nhất có thể. Do đó, việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người có kỹ năng tư duy biện luận tốt là vô cùng quan trọng.

Giáo trình của Justice Magic bao gồm 3 tính năng chính.

Cấp độ

We offer 3 levels of education, preference to the national education system:

Mô tả khóa học:

 • Học viên được tiếp cận các vấn đề thường gặp ở độ tuổi của các em trong việc học tập và trong cuộc sống, từ đó học cách tiếp thu thông tin, phân tích và đánh giá các phương án, rủi ro và quan điểm. Học viên sẽ học thông qua các tình huống thực tế có liên quan và được yêu cầu phân tích, so sánh các phương án khác nhau để đưa ra quyết định dựa trên vốn sống của bản thân và kỹ năng tư duy.
 • Học viên sẽ được khơi nguồn cảm hứng thông qua các hoạt động tương tác đa dạng trong lớp để thu hút sự chú ý của các em từ ban đầu. Đây cũng là bước khởi đầu cho các em học sinh THCS phát triển các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng tư duy biện luận cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong độ tuổi của các em.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

Mô tả khóa học:

 • Học viên được nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua hoạt động phân tích các tình huống luật (real-life legal cases) phức tạp hơn.
 • Chương trình học ở cấp độ này đòi hỏi học viên phải phân tích, đặt vấn đề và thử thách những kiến thức được giảng dạy ở cấp độ cao hơn, có thể trình bày và bảo vệ quan điểm một cách thuyết phục. Do đó, học viên có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất và đầy đủ thông tin nhất.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội nâng cao về các chủ đề phổ biến ở cấp độ khó hơn.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và kỹ năng thuyết phục.

Mô tả khóa học:

 • Đây là chương trình rèn luyện kỹ năng tư duy ở cấp độ cao nhất dành cho độ tuổi THCS. Chương trình đòi hỏi học viên phải tư duy, phân tích và đánh giá thông tin chính xác trên nhiều phương diện, trình bày quan điểm cá nhân về nhiều chủ đề khác nhau một cách trôi chảy, mạch lạc và thuyết phục.
 • Ngoài ra, thông qua các hoạt động học tập thú vị, học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tranh luận và bảo vệ quan điểm của mình.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội mở rộng và các vấn đề cần quan tâm trong môi trường THPT.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy biện luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận.

Mô tả khóa học:

 • Học viên được rèn luyện để nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin hiệu quả nhằm nâng cao kỹ năng học tập đồng thời đọc, phân tích và đánh giá nhiều thông tin một cách chọn lọc.
 • Thông qua việc phân tích các tình huống phổ biến trong cuộc sống, học viên có thể tiếp cận và nêu rõ vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó, các em có thể đưa ra giải pháp tốt nhất có thể trong một tình huống nhất định.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội cơ bản về các thử thách phổ biến trong cuộc sống mà các em có thể gặp ở độ tuổi của các em.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

Mô tả khóa học:

 • Khóa học được thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng tư duy của học viên ở một cấp độ cao hơn. Học viên sẽ được hướng dẫn phản ánh một ý tưởng hoặc một vấn đề, áp dụng lý luận, xây dựng sự liên kết hợp lý giữa các ý tưởng và đưa ra quyết định hợp lý và đầy đủ thông tin.
 • Đây là một bước đệm cho các em trở thành một người có tư duy biện luận – người luôn đặt câu hỏi khắt khe về các ý tưởng và các giả định thay vì chấp nhận ngay lập tức. Học viên học cách xây dựng lý lẽ và lập luận và nhận biết các mâu thuẫn và thiếu sót trong lý lẽ của người khác để có thể lựa chọn giải pháp hành động tốt nhất và phù hợp nhất.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội nâng cao về các chủ đề và vấn đề phổ biến ở cấp độ khó hơn.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và kỹ năng thuyết phục.

Mô tả khóa học:

 • Đây là chương trình rèn luyện kỹ năng tư duy ở cấp độ cao nhất dành cho độ tuổi THPT. Chương trình đòi hỏi học viên phải tư duy, phân tích và đánh giá thông tin chính xác trên nhiều phương diện và thể hiện quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau một cách rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục.
 • Ngoài ra, thông qua các hoạt động học tập thú vị, học viên có cơ hội thực hành kỹ năng tranh luận và bảo vệ quan điểm cá nhân. Học viên được khuyến khích xây dựng chứng cứ theo các bước hợp lý và đưa ra lý lẽ dựa trên lập luận vững chắc. Các em cũng được hướng dẫn đánh giá vấn đề một cách khách quan để đưa ra phán xét sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: trang bị cho các em kiến thức xã hội mở rộng về cuộc sống học tập ở cao đẳng hoặc đại học.
 2. Các kỹ năng mềm khác: kỹ năng tư duy biện luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận.

Mô tả khóa học:

 • Khác biệt với các chương trình học thuật khác, học viên học thông qua cách phân tích tình huống nhằm nâng cao khả năng tư duy, đồng thời rèn luyện những kỹ năng khác như tranh luận, hùng biện, đàm phán.
 • Nội dung chương trình được xây dựng trên nền tảng kiến thức pháp luật thực tế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về luật và cách tư duy giải quyết vấn đề thông qua các tình huống thực tế trong cuộc sống, bao quát tất cả các thể loại luật như hình sự, dân sự, thương mại, gia đình, v.v.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức luật cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong cuộc sống.
 2. Các kỹ năng mềm: tư duy pháp lý cơ bản, tranh luận qua các hoạt động thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.

Mô tả khóa học:

 • Chương trình giúp học viên phát triển kiến thức và kỹ năng tư duy ở cấp độ cao hơn thông qua phân tích các case study phức tạp hơn.
 • Chương trình có vận dụng kiến thức luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật lao động và đền bù dân sự.
 • Học viên có kiến thức nâng cao về các khía cạnh của ngành luật ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh và vận hành của một doanh nghiệp. Từ đó, học viên biết cách vận dụng các quy tắc pháp lý để xác định kết quả khi luật pháp được áp dụng dựa trên các dữ liệu thực tế của một tình huống cụ thể.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật nâng cao về doanh nghiệp, thương mại, lao động và đền bù dân sự.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tìm kiếm và sàng lọc thông tin, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng phân tích các điều luật, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục.

Mô tả khóa học:

 • Chương trình tập trung phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết tranh chấp, kỹ năng đàm phán – đây là những kỹ năng cao cấp nhất của một luật sư – bằng cách phân tích và xử lý các tình huống luật phức tạp gần giống với các tình huống thực tế trong công việc và trong cuộc sống.
 • Chương trình được thiết kế như một bệ phóng nhằm chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho các sinh viên chuẩn bị đi làm.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật chuyên sâu về tố tụng hình sự, dân sự trong lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, lao động.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết tranh chấp thực tế, kỹ năng tranh luận và đàm phán với đối tác, khách hàng.

Mô tả khóa học:

 • Học viên được tiếp cận các vấn đề thường gặp ở độ tuổi của các em trong việc học tập và trong cuộc sống, từ đó học cách tiếp thu thông tin, phân tích và đánh giá các phương án và rủi ro. Học viên sẽ học thông qua các tình huống thực tế và được yêu cầu phân tích, so sánh các phương án khác nhau để đưa ra quyết định dựa trên vốn sống của bản thân và quan sát xã hội xung quanh.
 • Học viên sẽ được khơi nguồn cảm hứng thông qua các hoạt động tương tác đa dạng trong lớp để thu hút sự chú ý của các em từ ban đầu. Đây cũng là bước khởi đầu cho các em học sinh THCS phát triển các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng tư duy biện luận cần thiết để thành công trong thế kỷ 21.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong độ tuổi của các em.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mô tả khóa học:

 • Học viên được nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua hoạt động phân tích các tình huống (case study) phức tạp hơn.
 • Chương trình học ở cấp độ này đòi hỏi học viên phải tư duy, nhận định, phân tích, lý luận ở mức độ sắc sảo hơn, không chỉ đơn thuần trả lời các câu hỏi đơn giản mà còn phải trình bày các lý luận một cách rõ ràng và mạch lạc để bảo vệ quan điểm của mình.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội nâng cao về các chủ đề phổ biến ở cấp độ khó hơn.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và kỹ năng thuyết phục.

 

Mô tả khóa học:

 • Đây là chương trình rèn luyện kỹ năng tư duy ở cấp độ cao nhất dành cho độ tuổi THCS. Chương trình đòi hỏi học viên tư duy lý luận vấn đề một cách sâu sắc trên nhiều phương diện, phân tích và nhận định vấn đề chi tiết, khả năng thuyết trình và tranh luận phải rõ ràng, mạch lạc và có tính thuyết phục cao.
 • Ngoài ra, thông qua các hoạt động học tập, học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tranh luận, thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình. Đồng thời, các kiến thức luật cơ bản về các chủ đề có liên quan sẽ được bổ sung để học viên nâng cao hiểu biết các vấn đề về xã hội và bảo vệ quyền lợi của cá nhân.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật căn bản về các chủ đề trong chương trình và các kiến thức xã hội mở rộng.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy biện luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận.

 

Mô tả khóa học:

 • Học viên được rèn luyện để nâng cao kỹ năng tìm kiếm hiệu quả thông tin phục vụ cho việc học đồng thời đọc, phân tích và đánh giá một cách có hiệu quả khi các em được cung cấp nhiều thông tin.
 • Thông qua việc phân tích các tình huống phổ biến trong cuộc sống, các em có thể tiếp cận và nêu rõ vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ đó các em có khả năng tìm ra giải pháp tốt nhất có thể để giải quyết vấn đề.
 • Các hoạt động đa dạng và tương tác trong lớp sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy các em phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của mình.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong độ tuổi của các em.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mô tả khóa học:

 • Khóa học này sẽ nâng kỹ năng tư duy của học viên lên một trình độ cao hơn khi các em được hướng dẫn cách phản ánh một ý tưởng hoặc một vấn đề, áp dụng lý luận, tạo kết nối hợp lý giữa các ý tưởng và đưa ra lý luận hợp lý.
 • Đây là một bước đệm cho các em trở thành một người tư duy biện luận – người luôn đặt câu hỏi nghiêm túc về các ý tưởng và các giả định thay vì chấp nhận ngay lập tức. Các em học cách xây dựng lập luận và lý lẽ và nhận biết các những mâu thuẫn và thiếu sót trong lý lẽ để có thể đưa ra được quyết định tốt nhất có thể.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức xã hội nâng cao về các chủ đề phổ biến ở cấp độ khó hơn.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và kỹ năng thuyết phục.

 

Mô tả khóa học:

 • Đây là chương trình rèn luyện kỹ năng tư duy ở cấp độ cao nhất dành cho độ tuổi THPT. Chương trình đòi hỏi học viên tư duy lý luận vấn đề một cách sâu sắc trên nhiều phương diện, phân tích và nhận định vấn đề chi tiết, khả năng thuyết trình và tranh luận phải rõ ràng, mạch lạc và có tính thuyết phục cao.
 • Ngoài ra, thông qua các hoạt động học tập, học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng tranh luận, thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình. Đồng thời, các kiến thức luật cơ bản về các chủ đề có liên quan sẽ được bổ sung để học viên nâng cao hiểu biết các vấn đề về xã hội và bảo vệ quyền lợi của cá nhân.
 • Học sinh được khuyến khích xây dựng bằng chứng cho một lập luận theo các bước hợp lý và dựa trên lập luận đúng đắn, đồng thời đánh giá khách quan các vấn đề để hình thành một phán đoán đã được cân nhắc đúng đắn.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật căn bản về các chủ đề trong chương trình và các kiến thức xã hội mở rộng.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tư duy biện luận, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tranh luận.

 

Mô tả khóa học:

 • Khác biệt với các chương trình học thuật khác, học viên học thông qua cách phân tích tình huống nhằm nâng cao khả năng tư duy, đồng thời rèn luyện những kỹ năng khác như tranh luận, hùng biện, đàm phán.
 • Nội dung chương trình được xây dựng trên nền tảng kiến thức pháp luật thực tế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về luật và cách tư duy giải quyết vấn đề thông qua các tình huống thực tế trong cuộc sống, bao quát tất cả các thể loại luật như hình sự, dân sự, thương mại, gia đình, v.v.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức luật cơ bản đối với các vấn đề phổ biến trong cuộc sống.
 2. Các kỹ năng mềm: tư duy pháp lý cơ bản, tranh luận qua các hoạt động thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.

 

Mô tả khóa học:

 • Chương trình giúp học viên phát triển kiến thức và kỹ năng tư duy ở cấp độ cao hơn thông qua phân tích các case study phức tạp hơn.
 • Chương trình có vận dụng kiến thức luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật lao động và đền bù dân sự.
 • Học viên có kiến thức nâng cao về các khía cạnh của ngành luật ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh và vận hành của một doanh nghiệp. Từ đó, học viên biết cách vận dụng các quy tắc pháp lý để xác định kết quả khi luật pháp được áp dụng dựa trên các dữ liệu thực tế của một tình huống cụ thể.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật nâng cao về doanh nghiệp, thương mại, lao động và đền bù dân sự.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng tìm kiếm và sàng lọc thông tin, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng phân tích các điều luật, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết phục.

 

Mô tả khóa học:

 • Chương trình tập trung phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết tranh chấp, kỹ năng đàm phán – đây là những kỹ năng cao cấp nhất của một luật sư – bằng cách phân tích và xử lý các tình huống luật phức tạp gần giống với các tình huống thực tế trong công việc và trong cuộc sống.
 • Chương trình được thiết kế như một bệ phóng nhằm chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho các sinh viên chuẩn bị đi làm.

Kết quả đầu ra:

 1. Kiến thức: kiến thức pháp luật chuyên sâu về tố tụng hình sự, dân sự trong lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, lao động.
 2. Các kỹ năng mềm: kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giải quyết tranh chấp thực tế, kỹ năng tranh luận và đàm phán với đối tác, khách hàng.

 

CẤP ĐỘ ĐẠI HỌC

Bao gồm 3 khóa học nhằm giúp học viên giúp học viên có thể phát triển kỹ năng tư duy biện luận ở cấp độ cao hơn thông qua nhận thức chung về các giá trị lãnh đạo mà các nhà lãnh đạo cần quan sát và thực thi.

Điểm nổi bật

Cấu trúc khóa học

Yêu cầu đầu vào

1Học với GVNN: IELTS 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương + bài kiểm tra tư duy logic
2Học với GVVN bằng tiếng Anh: IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ tương đương + bài kiểm tra tư duy logic
3Học bằng tiếng Việt: bài kiểm tra tư duy logic
certificate 4-02

Chứng chỉ

Học viên sẽ được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học vào cuối khóa, trong đó các thành quả cụ thể các em đạt được sẽ được nêu rõ. Chứng chỉ này được ghi nhận là nỗ lực to lớn của các em trong việc tiếp thu kiến thức bổ ích và các kỹ năng thiết yếu để chuẩn bị cho con đường sự nghiệp trong tương lai.