• FAQ

Những câu hỏi thường gặp của chúng tôi

Nếu bạn không tìm được câu trả lời mình mong muốn hoặc có ý kiến phản hồi cho Justice Magic, vui lòng liên hệ chúng tôi.

1. Chương trình có bao nhiêu khóa học?

Chương trình bao gồm 3 khóa học: Kỹ năng Tư Duy Ứng dụng, Giới thiệu về Lý luận và Chương trình Biện hộ Nâng cao.

2. Một chương trình học kéo dài bao lâu?

Một chương trình học kéo dài khoảng 4 – 5 tháng. Tuy nhiên, các khóa học tại Justice Magic được thiết kế với những bài học theo chủ đề độc lập, vì thế học viên có thể linh động chọn lựa thời gian học phù hợp mà không ảnh hưởn đến kết quả đầu ra.

3. Học viên phải tham dự bao nhiêu buổi /tuần?

Học viên được khuyến khích tham gia ít nhất 2 buổi / tuần nhưng điều này còn tùy thuộc vào thời gian rảnh của học viên.

4. Đây là khóa học online hay offline?

Đây là khóa học offline tại Justice Magic, vì vậy mỗi học viên có cơ hội tương tác trực tiếp với các chuyên viên đào tạo cũng như bạn cùng học để có trải nghiệm học tập tốt nhất.

5. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh hay ngôn ngữ khác?

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt.